Այգիների կահավորում


«Նորատունկ» ՓԲԸ-ն աշխատանքներ է տանում ոչ միայն այգիների հիմնման, այլև կահավորման՝ տեղադրելով կարկուտից, ցրտից, մկնանման կրծողներից պաշտպանության, կաթիլային ոռոգման համակարգեր և անհրաժեշտ այլ պարագաներ:

Ընկերությունն ապահովում է լավագույն որակի կարկտապաշտպան համակարգերի կառուցում: Իրականացնում է այգիների պաշտպանությունը՝
-կարկուտի պատճառած վնասից
-թռչուններից և միջատներից
-արևի ինտենսիվ ազդեցությունից

© 2017 Noratunk LLC . All Rights Reserved. developed by IT Manager