Այգիների հիմնում


«Նորատուկ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է պտղատու այգիների նախագծում, հիմնում, ինչպես նաև՝ գիտական լիարժեք աջակցություն ու սպասարկում:

Հիմնադրման օրվանից Ընկերությունը Հայաստանում զբաղվում է այգեգործության զարգացմամբ: Եվրոպական գիտահետազոտական հաստատությունների և պտղատու տնկարանների հետ համագործակցելով՝ Ընկերությունը տարիների ընթացքում Հայաստան է ներկրել ինտենսիվ այգեգործության պահանջներին համապատասխան պատվաստակալներ, բարձր արտադրողական սորտերի պտղատու ծառեր: Հայաստանյան կլիմայական պայմաններին համապատասխան, գիտական փորձերի հիման վրա ստացված որակյալ տնկանյութի կիրառմամբ Ընկերությունն իրականացնում է այգիների նախագծում, հիմնում, կահավորում և սպասարկում:

© 2017 Noratunk LLC . All Rights Reserved. developed by IT Manager