ՊԱՏՎԱՍՏԱԿԱԼՆԵՐ


Պտղատու ծառի բերքատվությունը, բերքի տակ անցնելու տարիքը, ցրտադիմացկունությունը հիվանդություններին դիմակայելու կարողությունը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պատվաստակալի որակի հետ:

Պտղատու ծառի բերքատվությունը, բերքի տակ անցնելու տարիքը, ցրտադիմացկունությունը հիվանդություններին դիմակայելու կարողությունը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պատվաստակալի որակի հետ:
«Նորատունկն» իրականացնում է ինտենսիվ այգիների պահանջներին համապատասխան արմատակալների արտադրություն, մարքեթինգ, վաճառք, պատվաստում ցածրաճ ծառերի արտադրության համար։
Պատրաստի պատվաստակալներն արտադրվում են ընկերության՝ Արզականում գտնվող ցածրաճ պատվաստակալերի մայրուտում: Պատվաստների համար ներկայացվող մի շարք պահանջների մեջ հիմնականներն են. ցրտադիմացկունությունը, խոնավության պակասի կամ ավելորդության հանդեպ դիմացկունությունը, տարածաշրջանի կլիմայական պայմաններին լավ հարմարվելն ու բարեհաջող համատեղելիությունը անհրաժեշտ սորտի պատվաստացուի հետ: «Նորատունկի» պատվաստակալները համապատասխանում են վերոհիշյալ պահանջներին ու ապահովում են բարձր արդյունքներ:
«Նորատունկն» առաջարկում է պատվաստակալների հետևյալ տեսականին՝


© 2017 Noratunk LLC . All Rights Reserved. developed by IT Manager