Մայքրեստ


Սորտը գերվաղահաս է, ինքնափոշոտվող, բերքատու՝ մոտ 25 տ/հա։ Պտուղները միջին չափի, կլոր, 110 գրամ շաքշով, կարմիր գույնի, դեղին երանգով։ Պտղամիսը դեղին է, ամուր, լավ արոմատով, չի առանձնացվում կորիզից։


© 2017 Noratunk LLC . All Rights Reserved. developed by IT Manager